Vitajte na stránke našej farnosti!


Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti bude v nedeľu 27. septembra a bude vysielaná aj na Youtube kanáli našej farnosti dostupnom na tomto odkaze.


USMERNENIA K SLÁVENIU BOHOSLUŽIEB POČAS PANDÉMIE PLATNÉ OD 10. JÚNA

Bohoslužby sa konajú s danými usmerneniami:

  • Pri vstupe do kostola je potrebné dezinfikovať ruky.
  • Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní mať ústa a nos prekryté rúškom.
  • Znak pokoja vynechávame a nahrádzame úklonom hlavy. Nesmú sa používať spoločné knižky.
  • Sväté prijímanie sa rozdáva do rúk a je potrebné zachovať primerané rozostupy. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.
  • Zabezpečené bude neustále vetranie chrámu, aby vzduch vo vnútri kostola nezostal celkom bez pohybu.
  • Účastníkom svätej omše v kostole (mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti) sa odporúča dodržať šachovnicové sedenie, t. j. medzi sediacimi je jedno voľné miesto a súčasne je aj voľné miesto pred a za sediacim.

Rozvrh svätých omši:

Pondelok až sobota: 18.30 hod.
Nedeľa: 8.00 hod. (určená najmä seniorom), 10.30 hod., 18.30 hod.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia:

pol hodinu pred každou večernou svätou omšou do 18.25 hod. v pastoračnej miestnosti sv. Gerarda s dodržaním hygienických pravidiel.

Úradné hodiny:

streda a piatok od 16.00 do 17.30 hod.

Živé vysielanie Bohoslužieb na Yotube kanáli s názvom Fara Kramare:

nedeľa o 10.30 hod., Youtube kanál je dostupný na tomto odkaze.

Od stredy 17. júna je odvolaný všeobecný dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách.
Veriaci vo vyššom veku a veriaci trpiacimi závažnými chronickými ochoreniami nech zvážia svoju prítomnosť na bohoslužbách, nakoľko koronavírus je pre nich spojený s väčším zdravotným rizikom.

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Rešpektujme pokyny a urobme všetko pre to, aby nedochádzalo k zbytočným sporom. Tešíme sa na spoločné stretnutia.