Prajeme Vám milostiplné prežitie sviatkov narodenia nášho Pána!


USMERNENIA K SLÁVENIU BOHOSLUŽIEB POČAS PANDÉMIE PLATNÉ OD 1. JANUÁRA 2021

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, sú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania.

  • Z tohoto dôvodu preto nebudeme v našej farnosti až do 24.1.2021 sláviť pravidelne verejné sväté omše, vysluhovať sviatosť zmierenia a rozdávať sväté prijímanie.
  • Úmysly svätých omší budú odslúžené podľa rozpisu.
  • V nevyhnutných prípadoch nás neváhajte kontaktovať. Rovnako aj v nevyhnutných prípadoch na oddeleniach v nemocniciach. Povzbudzujeme k modlitbám za odvrátenie nákazy.
  • Sväté omše budú naživo vysielané online cez YouTube kanál s názvom Fara Kramare každú stredu a piatok o 18.30 hod. a v nedeľu o 10.30 hod.
  • Do odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, platí dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.
  • Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Rešpektujme pokyny a urobme všetko pre to, aby nedochádzalo k zbytočným sporom a čo najskôr sme tak pomohli odvrátiť nebezpečenstvo nákazy.

Sledujte farské oznamy na našej webstránke alebo na našej FB stránke.

Viac na stránke: www.tkkbs.sk.

Od novembra začneme prípravu k sviatosti birmovania (žiaci 8. ročníka ZŠ a starší). Záujemci nech sa prihlásia do konca októbra. Žiadosti si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade alebo stiahnúť na tomto odkaze.

Prosíme rodičov detí, ktoré chcú pristúpiť k Prvému svätému prijímaniu v našej farnosti v roku 2021 o ich prihlásenie do 13. novembra 2020. Žiadosti si môžete vyzdvihnúť na farskom úrade alebo stiahnúť na tomto odkaze.