Vitajte na stránke našej farnosti!


USMERNENIA K SLÁVENIU BOHOSLUŽIEB POČAS PANDÉMIE PLATNÉ OD 20. SEPTEMBRA 2021

Verejné bohoslužby od 20.9.2021 budeme sláviť každý deň podľa nariadenia úradov s limitom 100 osôb (25 percent kapacity miest na sedenie). Po každej svätej omši budeme rozdávať sväté prijímanie pre tých, ktorým nebude možná účasť na svätej omši. Prosíme o striktné dodržiavanie hygienických opatrení v kostole.

Protiepidemické opatrenia od nás vyžadujú aj povinný zoznam účastníkov. Z tohto dôvodu sú vzadu v kostole na stolíku k dispozícii lístky na ktoré každý účastník sv. omše napíše svoje meno, priezvisko a telefonický kontakt a lístok vhodí do pripravenej schránky. Po bohoslužbe sa kartičky uložia do obálky, uchovávajú sa stanovený čas a následne sa znehodnotia. Lístky zároveň oprávňujú vstup na svätú omšu, a budú slúžiť na neprekročenie predpísaného počtu osôb.

Vzhľadom na to, aby sa pre hygienické opatrenia mohlo bohoslužieb zúčastniť viacero ľudí, bude v našom kostole v nedeľu svätá omša aj o 9.15 hod. Nedeľná svätá omša o 10.30 hod., aby sa jej mohlo zúčastniť viacej ľudí, bude v režime OTP (očkovaní, testovaní a tí, ktorí prekonali covid pred menej ako 180 dňami). Na tejto sv. omši nie je potrebný povinný zoznam účastníkov bohoslužby.

Bohoslužby sa konajú s danými usmerneniami:

  • Pri vstupe do kostola je potrebné dezinfikovať ruky.
  • Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní mať ústa a nos prekryté rúškom.
  • V kostole môže byť maximálne 100 osôb.
  • Účastníci svätej omše v kostole (mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti) sú povinní dodržiavať sociálny dištanc a odstupy medzi osobami minimálne 2 metre.
  • Znak pokoja vynechávame a nahrádzame úklonom hlavy. Nesmú sa používať spoločné knižky.
  • Sväté prijímanie sa rozdáva do rúk a je potrebné zachovať primerané rozostupy. Veriaci pristúpi tak, že predloží ruky spojené vo výške hrude. Kňaz položí Eucharistiu na otvorenú dlaň veriaceho, a ten si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom. Kto z vážneho dôvodu Eucharistiu do rúk prijať nemôže požiada o prijatie do úst.
  • Zabezpečené bude neustále vetranie chrámu, aby vzduch vo vnútri kostola nezostal celkom bez pohybu.

Rozvrh svätých omši:

Pondelok až sobota: 18.30 hod.
Nedeľa: 8.00; 9.15; 10.30; 18.30 hod.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia (v pastoračnej miestnosti sv. Gerarda s dodržaním hygienických pravidiel):

  • pol hodinu pre každou svätou omšou
  • individuálne po dohode s kňazom.

Sledujte farské oznamy na našej webstránke alebo na našej FB stránke.

Viac na stránke: www.tkkbs.sk.