História kostola

Úmysel postaviť kostol na Kramároch prejavili ako prví už v máji 1991 dominikáni J. Gabura, R. Klepanec, A. Husovský. Po nich prebrala túto úlohu Kongregácia bratov Tešiteľov v Mariánke (V.F. Vaľa). Napokon poverením zo dňa 30. júla 2002 sa investorom stala Farnosť na Teplickej ulici v Bratislave s koordinátorom stavby vdp. Jánom Hudecom. Kostol mal slúžiť nielen ľuďom na Kramároch, ale aj v zdravotníckych zariadeniach v jeho okolí (v ktorých je asi 2500 lôžok).

Základný kameň kostola bol posvätený podvečer dňa 29. septembra 2002 na Klenovej ulici. Kostol sa začal stavať v októbri 2002 a vysvätený bol 10. decembra 2005. Posviacku uskutočnil bratislavsko-trnavský arcibiskup a metropolita Ján Sokol. Stavba bola financovaná Arcibiskupským úradom v Trnave, mestskou správou Nové mesto, sponzormi a veriacimi v celkovej sume 40 mil. slovenských korún (1,32 mil. eur).

Prvou dočasnou správou kostola boli poverení do 1. júla 2006 pán farár Ján HUDEC a pán kaplán Michal VIVODA. Od 23. júna 2006 boli poverení správou farnosti na Kramároch páter Marcel KOVAĽ, páter Ján ANDREJOV a pán kaplán Ján HREHA. Dňa 2. septembra 2008 bola ustanovená rezidencia redemptoristov na Kramároch. Do úradu predstaveného bol uvedený páter Marcel Kovaľ. Komunitu spolu s ním tvorili pátri Ján Andrejov a Martin Šabo. Od 8. augusta 2010 pôsobil vo farnosti Kramáre namiesto pátra Martina Šabu nový kaplán – páter Miloš Miloslav PIZOVKA. Od 1. júla 2012 pôsobia vo farnosti Kramáre pátri Miroslav SZUDA, Radoslav ADÁMIK a Martin MACKO.

Posviacka zvonov kostola sa uskutočnila vo štvrtok 29. októbra 2009. Zvony kostola posvätil trnavský arcibiskup Róbert Bezák. Posvätené zvony sa prvýkrát rozozvučali na sviatok sv. Imricha - 5. novembra 2009 o 19:30 hodine.

Články o našom kostole

V Katolíckych novinách

V denníku SME